wzmocnienie taśmami węglowymi,

OFERTA

CIĘCIE BETONU, ŚCIAN I STROPÓW

Cięcie betonu piłami tarczowymi żelbetu jest bardzo precyzyjną metodą przeznaczoną do wycinania otworów o ściśle określonych wymiarach w ścianach oraz stropach.

Cięcie betonu jest możliwe zarówno prostopadle do powierzchni jak i pod dowolnym kątem. Technika cięcia żelbetu, betonu wykorzystywana jest przy wszelkiego rodzaju pracach modernizacyjnych i remontowych oraz na nowo powstających obiektach. Maksymalna grubość przecinanych elementów piłami tarczowymi wynosi 72cm. cięcie betonu Warszawa.

Wiercenie otworów RAB technika Diamentowa

WIERCENIE OTWORÓW W BETONIE, WIERCENIE W BETONIE,

W celu otrzymania okrągłych, bardzo precyzyjnie wykonanych otworów (mających średnicę do 1200 mm), wykorzystywane jest wiercenie w betonie otworów rdzeniowych.

Technika ta ma wiele zalet, jak na przykład możliwość wykonywania otworów o nieograniczonej długości, dzięki wykorzystaniu specjalnie przygotowanych przedłużek. Wiercenie otworów w betonie z wykorzystaniem tej techniki to także bardzo krótki czas wykonania zlecenia, niezależnie od wymaganej średnicy otworu. Wiercenie w betonie w celu otrzymania precyzyjnych otworów znajduje zastosowanie w przypadku konieczności stworzenia przejść w stropach czy ścianach dla różnorodnych instalacji (na przykład gazowej, elektrycznej bądź wodnokanalizacyjnej) czy też w celu wykonania kanałów wentylacyjnych. Wiercenie otworów w betonie sprawdza się także dla zamontowania:

  • przepustów,
  • kotew (przelotowych, rozprężnych, wklejanych),
  • barierek i słupków.

Wykorzystanie wiercenia otworów w betonie to także możliwość pobrania próbek tego materiału do analizy.

CIĘCIE KONSTRUKCJI LINĄ DIAMENTOWĄ

Cięcie żelbetu liną diamentową jest idealną metodą do pracy przy dużych, silnie zbrojonych konstrukcjach takich jak mosty, nadbrzeża czy obiekty przemysłowe.

Technikę cięcia liną diamentową stosuje się w przypadku cięcia wielkogabarytowych konstrukcji żelbetowych, zbyt dużych do przecięcia piłami tarczowymi jak również elementów o niejednorodnej strukturze lub nieregularnym kształcie. 

Metoda ta, ze względu na wysokie koszty, jest zazwyczaj stosowana, kiedy nie można użyć innych metod cięcia betonu.

CIĘCIE PIŁAMI RĘCZNYMI

Ręczne piły do betonu można podzielić na trzy rodzaje urządzeń różniące się zastosowanym elementem tnącym – tarczą, pierścieniem lub łańcuchem diamentowym oraz napędem – elektrycznym, spalinowym lub hydraulicznym.

Ich zaletą jest mały ciężar i stosunkowo małe gabaryty umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach.
Zastosowanie ręcznych pił do betonu jest bardzo szerokie, od wykonywania bruzd pod kable, poprzez otwory instalacyjne po wycinanie drzwi i okien. Technika ta jest często wykorzystywana również podczas prac rozbiórkowych w miejscach trudno dostępnych, w przypadku których nie można zamontować np. piły ściennej.

cięcie betonu RAB Technika Diamentowa

CIĘCIE NAWIERZCHNI

Cięcie betonu, nawierzchni piłami jezdnymi – przecinarki lub piłami drogowym.

Technika ta wykorzystywana jest do cięcia płaskich, poziomych powierzchni jak posadzki wielko powierzchniowe (hale, magazyny, sklepy), nawierzchnie dróg czy płyty lotnisk. Technikę cięcia betonu wykorzystuję się również przy rozbiórkach stropów.

WKLEJANIE KOTEW I PRĘTÓW

Wiercenie otworów techniką diamentową lub udarową oraz wklejanie kotew i prętów w tym starterów na żywice epoksydowe pod montaż konstrukcji stalowych i robót żelbetowych.

Taśmy weglowe wzmacnianie konstrukcji - RAB Technika Diamentowa

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI TAŚMAMI WĘGLOWYMI

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych czy też naprawa konstrukcji żelbetowych wykorzystująca kształtki, maty, iniekcje ciśnieniowe czy taśmy węglowe to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w tym obszarze.

Wykorzystywane w tym celu materiały kompozytowe posiadają formę taśm zbrojonych jednokierunkowo (ich grubość waha się pomiędzy 1,2 a 1,4 mm, a szerokość między 50 a 140 mm) lub też tkanin o strukturze włókien ułożonych w jednym, dwóch lub więcej kierunkach. Taśmy węglowe.

Stosowane przez firmę RAB wzmacnianie konstrukcji budowlanych oraz naprawa konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych czy murowanych zwiększa ich nośność poprzez zastosowanie mat, kształtek czy taśm wykonanych z włókien węglowych. Montuje się je w strefach rozciąganych elementów danej konstrukcji. Efektem jaki daje tego typu wzmacnianie konstrukcji budowlanych jest polepszenie parametrów wytrzymałościowych zarówno na zginanie jak i rozciąganie, redukuje się szerokość rys a także zmniejsza ugięcie. Wzmacnianie i naprawa konstrukcji żelbetowych, stalowych czy drewnianych z wykorzystaniem tego systemu wyróżnia się niskim ciężarem, małymi rozmiarami a przy tym doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz nadzwyczajną wytrzymałością zmęczeniową. Ponadto system ten może zostać pokryty farbą malarską czy też zaprawą. Taśmy węglowe.

Naprawy konstrukcji z betonu, żelbetu, murowanych, drewnianych taśmami i matami kompozytowymi z włókien węglowych. Zwiększanie nośności stropów, belek. Iniekcje, sklejanie pęknięć w konstrukcjach betonowych, kamiennych i murowanych, wypełnianie ubytków betonu oraz pustych przestrzeni, zabezpieczanie zbrojenia. Taśmy węglowe.

TAŚMY WĘGLOWE CRFP

Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi, matami kompozytowymi z włókien węglowych, zbrojenie zewnętrzne, zwiększanie nośności: stropów, słupów, podciągów. sprężanie taśm węglowych.
Cięcie betonu, wycinanie otworów np. drzwiowych w ścianach, pod schody w stropach, bezpyłowo, cięcie betonu piłami diamentowymi, wiercenie otworów techniką diamentową.