Wzmacnianie konstrukcji

WIERCENIE OTWORÓW W BETONIE I ŻELBECIE

W celu otrzymania okrągłych, bardzo precyzyjnie wykonanych otworów (mających średnicę do 1200 mm), wykorzystywane jest wiercenie w betonie otworów rdzeniowych.

Technika ta ma wiele zalet, jak na przykład możliwość wykonywania otworów o nieograniczonej długości, dzięki wykorzystaniu specjalnie przygotowanych przedłużek. Wiercenie otworów w betonie z wykorzystaniem tej techniki to także bardzo krótki czas wykonania zlecenia, niezależnie od wymaganej średnicy otworu. Wiercenie w betonie w celu otrzymania precyzyjnych otworów znajduje zastosowanie w przypadku konieczności stworzenia przejść w stropach czy ścianach dla różnorodnych instalacji (na przykład gazowej, elektrycznej bądź wodnokanalizacyjnej) czy też w celu wykonania kanałów wentylacyjnych. Wiercenie otworów w betonie sprawdza się także dla zamontowania:

  • przepustów,
  • kotew (przelotowych, rozprężnych, wklejanych),
  • barierek i słupków.

Wykorzystanie wiercenia otworów w betonie to także możliwość pobrania próbek tego materiału do analizy.