Wzmacnianie konstrukcji

CIĘCIE KONSTRUKCJI LINĄ DIAMENTOWĄ

Cięcie żelbetu liną diamentową jest idealną metodą do pracy przy dużych, silnie zbrojonych konstrukcjach takich jak mosty, nadbrzeża czy obiekty przemysłowe.

Technikę cięcia liną diamentową stosuje się w przypadku cięcia wielkogabarytowych konstrukcji żelbetowych, zbyt dużych do przecięcia piłami tarczowymi jak również elementów o niejednorodnej strukturze lub nieregularnym kształcie. 

Metoda ta, ze względu na wysokie koszty, jest zazwyczaj stosowana, kiedy nie można użyć innych metod cięcia betonu.